Teachings

Home / Teachings / Audio / Paritta: Blessing / Aruna Ratanagiri sangha: Paritta Chanting

Audio

Aruna Ratanagiri sangha: Paritta Chanting


by Paritta: Blessing on July 18, 2015


Download Talk

The Sangha at Aruna Ratanagiri Monastery chanting Paritta.

Back to Talks